Textil och metallskrot i Kinna

Herman Ryberg grundade Textil & Metallskrot i Kinna på 1950-talet. Man handlade främst med järn- och metallskrot samt textilavfall ifrån industrierna i bygden.

I samband med att Hermans dotter Eva på 1970-talet började arbeta i rörelsen fick textilsidan inom företaget ett uppsving. Det lades ner mer arbete på sortering av tygerna och efterhand började man även köpa in reguljära tyger.

Lokalerna blev snabbt för små och tillbyggnad av butik och lager genomfördes. Evas bror Tomas och hennes man Benny började även de arbeta med textilsidan och i samband med detta startade företaget även med en viss grossistförsäljning.

Genom årens lopp har flera nya tillbyggnader gjorts. (senast 2000) Idag drivs företaget av Tomas, Eva & Benny. Företaget har idag cirka 15 personer anställda som förser detalj- och grossistkunder med textilier.

Skroten Nostalgi